Način izgradnje i materijali

Dimenzije uključene u osnovnu ponudu je moguće korigovati prema Vašim potrebama.

Stolarija

Uključuje vrata, prozore i unutrasnje stepenište od punog čamovog drveta zaštićeni vodenim premazina.

Zidovi

Zidovi su od čamove ili borove građe od poluoblica ili ravnih brvana debljine od 4 do 12cm, sirine od 12 do 16 cm.

Krov

U ponudi je ondulina, tegola crep i šindra.

Zaštita

U ponudi je osnovna zaštita laneni firnajzom. Postoji mogućnost i ostalog tipa zaštite prema dogovoru.

Konstrukcija

Osnovna ponuda. Grede 12 x 14 cm. Stubovi 12 x 12 cm. Rogovi 10 x 12. Podvale – temenjače 12x 14 cm.

Izolacija

Termo-stiropor od 3 do 10 cm, i hidroizolacija prema dogovoru.